• Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení na střední školy a konzervatoře.
  • Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://www.prihlaskynastredni.cz .
  • NOVĚ je možné podat přihlášku prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DIPSY), který je dostupný přes výše uvedené webové stránky, nebo bez přihlášení v podobě vytištěného výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem.
  • NOVĚ si lze zvolit až 3 obory na různé školy. Pořadí přihlášek určuje prioritu dané školy.
  • NOVĚ budou uchazeči přiřazeni na SŠ na základě výsledků přijímacího řízení a priorit, už se tedy nepoužívají zápisové lístky.
  • Uchazeči na SOŠ a SOU Heureka nekonají jednotnou přijímací zkoušku (JPZ).
  • Pro učební obor Kadeřník budou uchazeči přijati na základě průměru známek z posledních uzavřených platných dvou ročníků ZŠ (viz kritéria přijetí pro učební obor Kadeřník).
  • Termín podání přihlášek je od 1. 2. do 20. 2. 2024.
  • Kritéria-přijímací řízení-2024-2025