O škole

Střední odborná škola a střední odborné učiliště

HEUREKA s.r.o., Bydlinského 2859, 390 02 Tábor

Činnost školy byla zahájena již v roce 1993 a do podvědomí široké veřejnosti se zapsala pod obchodním názvem „Heureka“. Za svou existenci si vybudovala velmi dobré materiální a technické zázemí pro učební obor Kadeřník.

Škola se nachází v prostorách areálu středních škol, ul. Bydlinského 2859 v Táboře.

V současné době je škola zaměřena na tříletý učební obor denního studia Kadeřník (69-51-H/01) a rekvalifikační kurzy pro dospělé, kde je držitelem autorizace pro profesní kvalifikaci Kadeřník a Kosmetička.

Studium tříletého učebního oboru kadeřník je zakončeno závěrečnou zkouškou (písemná, praktická a ústní část) a vydáním výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce v daném učebním oboru.

Po ukončení studia je možné pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

Naši studenti si mohou po ukončení denního studia učebního oboru Kadeřník rozšířit svou profesní kvalifikaci o další řemeslnou činnost, konanou v rámci kurzu pro profesní kvalifikaci Kosmetička.

Informace o škole na jednom místě

Mgr. Jaroslav Němec

ředitel školy, zřizovatel školy
tel.: 603 867 789


Ing. Radka Eremiášová

zástupce ředitele školy
tel.: 731 446 524


Ing. Pavla Hlavínová

ekonom školy
tel.: 774 430 679

Vyučující ve školním roce 2023/2024

Mgr. Jaroslav Němec – Zdravověda

Ing. Radka Eremiášová Základy ekonomiky a účetnictví, Psychologie, Matematika, Občanská nauka, Informační a komunikační technologie

Mgr. Michaela Cháberová – Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Výtvarná výchova,

Marcela Máchalová – Materiály, Technologie, učitel OV

Mgr. Marcel ŠťastnýTělesná výchova

Ing. Radka BaldováZáklady přírodních věd, Základy ekologie

Učitel odborného výcviku 

Marcela Máchalová

SOŠ a SOU HEUREKA s. r. o,
Bydlinského 2859, 390 02  Tábor
IČ: 25 15 89 11


e-mail: info@heurekatabor.cz
kancelář školy: 774 430 679 (Ing. Pavla Hlavínová)
ředitel školy: 603 867 789 (Mgr. Jaroslav Němec)
zástupce ředitele školy: 731 446 524 (Ing. Radka Eremiášová)


Kadeřnické provozovny:

G-Centrum: 731 446 521 (Eva Šindelářová, Marcela Máchalová)

Zlatá Svíčka: 731 446 523 (Eva Štroufová, Eva Klimková)

Kadeřnictví Heureka Areál: 775 298 640 (Brabcová Martina, Kozlová Nikola) 

Odborná učebna škola:

Nikola Kozlová 607 917 950, Brabcová Martina 775 223 343

Den otevřených dveří kdykoliv po telefonické dohodě s ředitelem školy na tel. čísle: 603 867 789

 

 

Předseda ŠR:

Marcela Máchalová


Členové:

Ing. Pavla Hlavínová

Jana Křepelková

Eva Klimková Kadeřnictví Zlatá Svíčka, Tábor, tel.: 731 446 523
Eva Šindelářová Kadeřnictví G-Centrum, Tábor, tel.: 731 446 521
Marcela Máchalová Kadeřnictví G-Centrum, Tábor, tel.: 731 446 521

Eva Štroufová 

Kadeřnictví Zlatá Svíčka, Tábor, tel.: 731 446 523

Nikola Kozlová

Martina Brabcová

Odborná učebna – škola, tel.: 607 917 950

Odborná učebna – škola, tel.: 775 223 343

Školní řád platný od 4. 9. 2023

Školní řád-2023

 

Časový harmonogram školy pro školní rok 2023/2024

Prázdniny

Zahájení vyučování 4. září 2023

Den české státnosti

Podzimní prázdniny

28. září 2023

26. října a 27. října 2023

Vánoční prázdniny

23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

Vyučování začne 3. ledna 2024

Jednodenní pololetní prázdniny

2. února 2024

Jarní prázdniny

4. března – 10. března 2024
Velikonoční prázdniny 28. března 2024


Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 28. června 2024.

Hlavní prázdniny

29. června 2024 – 1. září 2024

Školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024

Naše provozovny

Jedná se o odbornou učebnu zařízenou jako klasická kadeřnická provozovna vybavenou sedmi kadeřnickými obsluhami včetně mycího boxu. Tato školní učebna je plně vybavena veškerými kadeřnickými pomůckami včetně Climazonu, sušícími helmami, …

Žáci si zde procvičují a osvojují základní praktické kadeřnické dovednosti (kompetence) na zkušebních hlavách, popř. mezi sebou bez přítomnosti zákazníků. 

Tato odborná učebna je určena zejména pro žáky prvního ročníku. 

           

  • tel.: 731 446 523
  • Odpovědná vedoucí: Eva Klimková
  • Eva Štroufová

Jedná se o kadeřnickou provozovnu, která je určena též veřejnosti.

Žáci se zde učí a osvojují své kadeřnické dovednosti přímo na zákaznících pod vedením zkušených instruktorů.    

Tato provozovna je plně vybavena všemi kadeřnickými pomůckami a přístroji pro daný uč. obor. 

Žáci mají k dispozici také veškeré technické zázemí včetně šatny, kuchyňky, apod. 

  • tel.: 731 446 521
  • Odpovědná vedoucí: Eva Šindelářová
  • Pedikúra G-centrum, odpovědná vedoucí Eva Klimková

Jedná se o kadeřnickou provozovnu, která je též určena široké veřejnosti. 

Žáci se zde učí a osvojují své kadeřnické dovednosti přímo na zákaznících pod vedením zkušených instruktorů. 

Tato provozovna je plně vybavena všemi kadeřnickými pomůckami a přístroji pro daný uč. obor. 

image
 
image
 

Dne 25. 10. 2023 byl slavnostně otevřen Kadeřnický salon Heureka – AREÁL, který je součástí školního areálu na Maredově vrchu v Táboře. 

Škola HEUREKA slaví letos 30 let od svého založení v roce 1993. K této příležitosti si nadělila jedno z největších kadeřnictví na Táborsku.

Kadeřnictví je otevřené pondělí až čtvrtek  7:30 – 17:00 hodin, v pátek 7:30 – 15:00 hodin.

Srdečně Vás zveme

Tel. kontakt: 775 298 640