Obory a kurzy

Tříletý učební obor – Kadeřník KKOV 69-51-H/01

Informace k učebnímu oboru Kadeřník (KKOV 69-51-H/01)

Charakteristika studia

Tento typ studia je určen pro absolventy ZŠ se smyslem pro estetiku, módu a kreativitu v oboru dámské a pánské účesové tvorby.

Žáci mají možnost získat odborné vzdělání v tříletém denním studiu zakončeném závěrečnou zkouškou. Po úspěšném absolvování žáci obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce v učebním oboru kadeřník. Na konci studia mají žáci možnost se přihlásit do kurzu kosmetička a získat tím profesní kvalifikaci daného oboru.

Velká pozornost je věnována výuce praktických dovedností, podpořena účastí v různých kadeřnických školeních, soutěžích, exkurzích, workshopech zaměřených na nejnovější trendy v oblasti účesové tvorby. Praktická výuka je vyučována na našich kadeřnických provozovnách v Táboře s možností rozšíření o další smluvní kadeřnické provozovny jihočeského kraje.

Organizace po celou dobu tříletého denního studia probíhá na naší škole v pravidelných týdenních cyklech (teoretická výuka/praktická výuka).

Přihlášky ke studiu

Přihlášky k tříletému dennímu studiu učebního oboru Kadeřník se podávají elektronicky (v případně i na předepsaných tiskopisech) a zasílají se řediteli školy v průběhu února 2024. Součástí přihlášky je též lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka ke studiu.

Přijímací řízení

Pro školní rok 2022/2023 bude přijato maximálně 30 žáků (1 třída).

Kritéria pro přijetí

Přijímací zkoušky se nekonají, žáci jsou přijati rozhodnutím ředitele školy v rámci přijímacího řízení na základě průměrného prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ a řazeni dle pořadí až do výše kapacity třídy prvního ročníku (30 žáků). Všichni uchazeči o studium písemně obdrží registrační číslo. V případě přijetí žáka ke studiu bude jeho registrační číslo zveřejněno na webových stránkách naší školy (v předepsaném termínu). Žáci, kteří nebyli přijati ke studiu, obdrží toto rozhodnutí o nepřijetí písemně poštou.

Školné na rok 2024/2025 je Kč 16.900,–. Je splatné ve dvou částkách na I. a II pol. (po dohodě je možno domluvit individuální splátkový kalendář).

Odborná praxe je zabezpečena v těchto školních provozovnách:

  • Kadeřnictví Zlatá Svíčka, Tábor
  • Kadeřnictví G-centrum, Tábor
  • Kadeřnický salon Heureka – Areál, Tábor
  • Kadeřnická odborná učebna – škola Tábor
  • popřípadě další smluvní kadeřnické provozovny

    Školní řád-2023

    Rozvrhy tříd 2023-2024

Intensive Course

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur piscing elit. Nunc ultri auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semp Fusce et ultrices libero, at suscipit lacus. Sed vitae fringilla nibh.

Learn More