Zveme Vás na třídní schůzky,

které se budou konat dne 18. dubna 2024 od 15 do 17 hodin. Budou probíhat formou konzultací.