Přijatí žáci:

Reg. čísla:

KAD – 39/2023

KAD – 35/2023

KAD – 41/2023

KAD – 34/2023

KAD – 42/2023

KAD – 28/2023

KAD – 46/2023

KAD – 31/2023

KAD – 40/2023

KAD – 32/2023

KAD – 38/2023

KAD – 29/2023

KAD – 37/2023

KAD – 43/2023

KAD – 44/2023

Přijatí žáci zašlou obratem zápisový lístek na adresu školy. 

Případné informace na tel. čísle: 603 867 789.