Přijatí žáci:

Registrační čísla:

KAD – 50/2023

KAD – 49/2023

KAD – 48/2023

KAD – 36/2023

Přijatí žáci obratem zašlou zápisový lístek na adresu školy, nejpozději do 10 dnů.

V případě, že nenastoupíte na naši školu, zavolejte na tel. číslo: 603 867 789. Děkujeme