Přijatí žáci dle registračního čísla (bylo již zasláno dopisem) 

KAD – 01/2023

KAD – 02/2023

KAD – 03/2023

KAD – 04/2023

KAD – 05/2023

KAD – 06/2023

KAD – 07/2023

KAD – 08/2023

KAD – 09/2023

KAD – 10/2023

KAD – 11/2023

KAD – 12/2023

KAD – 13/2023

KAD – 14/2023

KAD – 15/2023

KAD – 16/2023

KAD – 17/2023

KAD – 18/2023

KAD – 19/2023

KAD – 20/2023

KAD – 21/2023

KAD – 22/2023

KAD – 23/2023

KAD – 24/2023

KAD – 25/2023

KAD – 26/2023

KAD – 27/2023

Pozn.:

Přijatí žáci zašlou škole nejpozději do 10. 5. 2023 (středa) zápisový lístek na adresu školy.

Případné informace na tel. čísle: 603 867 789

Druhé kolo bude zahájeno v průběhu měsíce května 2023.